Jest porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto.
https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/18377,Jest-porozumienie-MSWiA-i-zwiazkow-zawodowych-funkcjonariuszy.html