Kadra

Komendant Powiatowy PSP
st. bryg. mgr inż. Jacek Marchlewicz
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. mgr inż. Tomasz Radecki
Wydział ds. operacyjno- szkoleniowych
Naczelnik wydziału – st. kpt. mgr inż. Michał Jabłoński
Sekcja kontrolno-rozpoznawcza
Inspektor- mł. asp. mgr Anna Kaźmierczak
Inspektor – mł. asp. mgr inż. Jakub Ogiejko
Samodzielne stanowisko ds. organizacji i kadr
Starszy technik – ogn. mgr Agnieszka Krutin
Wydział kwatermistrzowsko-techniczny
Starszy inspektor – mgr Aleksandra Zibrowska
Sekcja finansów
Główny księgowy – mgr Katarzyna Szol
Powiatowe Stanowisko Kierowania
kpt. mgr Edyta Świędrych
mł. asp. Krzysztof Podgórczyk
ogn. Radosław Pluta
mł. ogn. inż. Przemysław Golczyk
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Dowódca JRG
st. kpt. mgr inż. Robert Dębczak
Zastępca Dowódcy JRG

ZMIANA I
asp. sztab. Andrzej Kuliś
asp. sztab. Dariusz Świergul
st. ogn. Bartosz Gonczarow
ogn. Mariusz Pieśniewski
st. ogn. Mariusz Jankowski
st. ogn. Dariusz Polberk
ogn. Patryk Łatwis
mł. ogn. Tomasz Maćkowiak
mł. ogn. Cezary Tumasz
sekc. Tomasz Ksel
st. str. Marcin Szczerbiński
ZMIANA II
st. kpt. Jacek Burda
asp. sztab. Marcin Zięcina
asp. Tomasz Obarzanek
ogn. Piotr Piwoni
ogn. Szymon Flejterski
mł. ogn. Grzegorz Pragier
mł. ogn. Wojciech Andrzejewski
sekc. Artur Klinkert
st. str. Bartosz Ślusarczyk
st. str. Hubert Świędrych
ZMIANA III
kpt. Dariusz Makowski
asp. Rafał Skąpski
mł. asp. Paweł Olejniczak
mł. kpt. Jakub Zarzycki
ogn. Bartłomiej Czarnof
st. ogn. Sylwester Kaźmierczak
mł. ogn. Krzysztof Pragier
mł. ogn. Rafał Babiec
mł. ogn. Piotr Malkiewicz
mł. ogn. Damian Panasiuk
st. str. Dawid Bigus