Nabór

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach od dnia 24 sierpnia 2020 roku ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej.
Nabór prowadzony będzie na stanowisko STAŻYSTA w służbie przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby.
Ilość stanowisk: 5
Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach.
Stanowiska docelowe: STARSZY RATOWNIK-KIEROWCA (stanowisko bezpośrednio związane z działaniami ratowniczo-gaśniczymi).
Termin składania dokumentów: do dnia 6 września 2020 roku.

Ogłoszenie o naborze
Zał. 1 – Zaświadczenie lekarskie – wzór
Zał. 2 – Oświadczenie – wzór
Zał. 3 – Oświadczenie – dane osobowe – wzór
Zał. 4 – Oświadczenie o niekaralności – wzór

Lista kandydatów zakwalifikowanych do testu sprawności fizycznej

Wyniki: II etap – test sprawności

Wyniki: III etap – akrofobia

Wyniki: etap IV – ocena dokumentów

Wyniki: etap V – rozmowa kwalifikacyjna

Wyniki: etap VI – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej
                            do pełnienia służby w PSP