Komendant Powiatowy PSP w Pyrzycach ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko: stażysta, docelowo: starszy ratownik- kierowca.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach od dnia 24 sierpnia 2020 roku ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej.
Nabór prowadzony będzie na stanowisko STAŻYSTA w służbie przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby.
Ilość stanowisk: 5
Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach.
Stanowiska docelowe: STARSZY RATOWNIK-KIEROWCA (stanowisko bezpośrednio związane z działaniami ratowniczo-gaśniczymi).
Termin składania dokumentów: do dnia 6 września 2020 roku.

Szczegółowe informacje w zakładce NABÓR