Porozumienie zawarte pomiędzy Komendą Główną PSP a Związkiem Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP