Ograniczenia dotyczące wizyt w Komendzie Powiatowej PSP w Pyrzycach