Działania Państwowej Straży Pożarnej Wspomagające profilaktykę koronawirusa COVID-19

Informacje na temat  działania, które  prowadzi Państwowa Straż Pożarna w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Dzialania-Panstwowej-Strazy-Pozarnej-wspomagajace-profilaktyke-koronawirusa-COVID-19/idn:37338

https://www.straz.gov.pl/Koronawirus/index