Przetarg – bramy garażowe

Ogłoszenie o przetargu

1/2018: „Dostawa i montaż 18 sztuk bram garażowych w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach.”

Ogłoszenie nr 635822-N-2018 z dnia 2018-10-12 r. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: 44221300-8 – bramy.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki nr 1 – 5 do SIWZ

Informacja o zmianie zapisów w SIWZ

Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.10.2018 r.:

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania